ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Menu

INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica informuje, że od dnia 15 czerwca 2020 r., inspektorzy terenowi z firmy GREENLYNX przeprowadzać będą na terenie miasta i gminy inwentaryzację wyrobów zawierających azbest (powierzchni dachowych pokrytych eternitem, płytami karo oraz innych) na zasadach pomiarów terenowych (tzw. spis z natury). Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki na terenie gospodarstw (mieszkalne, gospodarcze itp.).

W związku z powyższym, właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielanie pomocy inspektorom terenowym wykonującym w/w inwentaryzację i przekazywanie im informacji o wyrobach azbestowych, znajdujących się na posesjach.

Mieszkańcy posiadający na swoim terenie składowane wyroby azbestowe proszeni są o zgłoszenie tego faktu (wraz z podaniem ilości i miejsca) pod nr tel. +48 531 777 345 lub na adres mailowy: gminy@greenlynx.pl. Informacje te można także zgłosić inspektorom wykonującym inwentaryzację w terenie.

Uprasza się także o zamykanie psów na posesjach, gdyż mogą one stwarzać zagrożenie dla osób przeprowadzających inwentaryzację!

Dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji, gmina będzie miała możliwość pozyskania dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych od mieszkańców, którzy zadeklarują taką potrzebę. Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Koprzywnica.

Inspektorzy terenowi będą posiadali upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica.

Informatyk

Poprzedni wpis

Koprzywnica wspiera sandomierski szpital – dofinansowała zakup aparatu do badań na COVID-19

Kolejny wpis

Apel do mieszkańców Gminy

Skip to content