ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Menu

Apel do mieszkańców Gminy

„Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy działając na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego apeluje do mieszkańców gminy o niezaśmiecanie przestrzeni (ulice, chodniki) przez zużyte środki ochrony osobistej, w postaci maseczek i rękawiczek, stosowanych przez obywateli w czasie pandemii. ”

Informatyk

Poprzedni wpis

INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Kolejny wpis

Koprzywnickie Bziuki

Skip to content