ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

35 rocznica świeceń kapłańskich ks. proboszcza Jerzego Burka

Z serdecznymi życzeniami z okazji Jubileuszu 35 Rocznicy Święceń Kapłańskich ks Jerzego Burka Parafia św. Floriana .
Burmistrz Aleksandra Klubińska wraz z mieszkańcami.

Informatyk

Poprzedni wpis

Życzenia z okazji Dnia Mamy

Kolejny wpis

Program Stypendiów Pomostowych