ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Bezpłatna pomoc z Banku Żywności w Tarnobrzegu

Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy Koprzywnicy, znajdujący się w trudnej sytuacji będą korzystali ze wsparcia Tarnobrzeskiego Banku Żywności. O zasadach współpracy z przedstawicielami banku rozmawiała burmistrz Aleksandra Klubińska i radny powiatowy Zdzisław Nasternak.

Informatyk

Poprzedni wpis

Akcja renowacja – zalew Koprzywnica

Kolejny wpis

Przymrozki – wnioski poszkodowanych – przedłużony termin [do 27.05.2020]