ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Koprzywnickie Bziuki

Drodzy mieszkańcy Miasta i Gminy Koprzywnica oraz osoby wywodzące się z naszej Małej Ojczyzny! Zwracamy się do WAS z prośbą o pomoc! Jeżeli posiadacie materiały, informacje lub słyszeliście historie o ,,Koprzywnickich Bziukach”, jak najszybciej skontaktujcie się z MGOKiS w Koprzywnicy 15 847 63 22, kdk39@op.pl. Informacje przekazane przez WAS znacznie ułatwią nam procedurę wpisu ,,BZIUKÓW” na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Liczymy na Wasze zaangażowanie w sprawę. Mile widziane będą:
* historie ustne przekazywane z pokolenia na pokolenie,
* stare fotografie z bziukaczami,
* wycinki z gazet,
* wpisy z pamiętników,
* rękopisy,

Informatyk

Poprzedni wpis

Komunikat wojewódzkiego inspektoratu roślin i nasiennictwa w Kielcach oddział w Sandomierzu.

Kolejny wpis

Dotacja celowa