ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Menu

ZALECENIA WHO (ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA)

3.0 Uwagi dotyczące praktyk WASH w domach i społeczności

3.1 Higiena rąk
Higiena rąk w warunkach innych niż opieka zdrowotna jest jednym z najważniejszych środków zapobiegania COVID-19. W domach, szkołach i zatłoczonych miejscach publicznych, takich jak targi, miejsca kultu, dworce kolejowe i autobusowe. Należy regularnie myć ręce przed przygotowaniem posiłku, przed i po jedzeniu, po skorzystaniu z toalety i zmianie pieluszki dziecku oraz po dotknięciu i obchodzeniu się ze zwierzętami. Funkcjonujące urządzenia do mycia rąk wodą i mydłem powinny znajdować się w pobliżu toalet.

3.2 Wymogi dotyczące obchodzenia się z odchodami
Najlepsze praktyki mycia, szczególnie mycie rąk mydłem i czystą wodą, powinny być ściśle stosowane i utrzymywane, ponieważ stanowią one istotną dodatkową barierę dla przenoszenia COVID-19 i ogólnie na przenoszenie chorób zakaźnych (WHO, 2002). Należy zastanowić się, jak bezpiecznie zarządzać ludzkimi odchodami w całym łańcuchu sanitarnym, poczynając od dostępu do regularnie czyszczonych, dostępnych i funkcjonujących toalet lub latryn, aż po bezpieczne przechowywanie, transport, oczyszczanie i ostateczne usuwanie ścieków.
W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia przypadków COVID-19 w warunkach domowych należy podjąć natychmiastowe działania w celu ochrony opiekunów i innych członków rodziny przed ryzykiem kontaktu z wydzielinami oddechowymi i / lub odchodami, które mogą zawierać wirusa COVID-19. Regularne czyszczenie często dotykanych powierzchni w całym obszarze opieki nad pacjentem, takich jak stoliki, ramy łóżek i inne meble do sypialni. Czyszczenie i dezynfekcja łazienek powinna odbywać się co najmniej raz dziennie. Do czyszczenia należy najpierw użyć zwykłego domowego mydła lub detergentu, a następnie po spłukaniu należy zastosować zwykły domowy środek dezynfekujący zawierający 0,5% podchlorynu sodu (tj. równowartość 5000 pm lub 1 część domowego wybielacza z 5% podchlorynem sodu na 9 części wody. Podczas czyszczenia należy nosić środki ochrony osobistej, w tym maskę, okulary ochronne, fartuch nieprzepuszczający płynów i rękawice, a po usunięciu środków ochrony osobistej należy wykonać higienę mydłem i wodą.

Wyciąg z dokumentu technicznego opracowanego przez Światową Organizację Zdrowia w dniu 3 marca 2020 r. Tłumaczenie własne

Informatyk

Poprzedni wpis

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

Kolejny wpis

APLIKACJA KWARANTANNA DOMOWA

Skip to content