ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Wymiana wodomierzy

Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy informuje, że w dniach 09 – 20 marca 2020 r. (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek)

w godzinach 900-1430 konserwator urządzeń wodnych w Koprzywnicy przystąpi do wymiany wodomierzy w indywidualnych budynkach mieszkalnych w miejscowości KOPRZYWNICA ul.11 LISTOPADA, STEFANA KOPRA.

Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierza. Podczas wymiany wymagana jest obecność osoby dorosłej, należy przygotować akt własności lub akt notarialny oraz nr ewidencyjny działki, na której będzie montowany wodomierz w celu zmiany umowy na dostarczanie wody.

Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica

Informatyk

Poprzedni wpis

Koronawirus – profilaktyka

Kolejny wpis

Dzień Sołtysa