ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Menu

XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ ZAPROSZENIE

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koprzywnicy zaprasza na sesję Rady Miejskiej w dniu 28 listopada 2019 r., która odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy (sala konferencyjna) w Koprzywnicy o godz. 12.00.

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie listy obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z realizacji zadań.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2035,
  c) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok,
  d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku na 2020 rok,
  e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok,
  f) przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Koprzywnica „Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Koprzywnicy” w jednostkę budżetową Gminy Koprzywnica „Centrum Usług Wspólnych w Koprzywnicy”,
  g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

Informatyk

Poprzedni wpis

Kurs chemizacyjny, uzupełniający

Kolejny wpis

Ostrzeżenie meteorologiczne – mgła (26-27.11.2019)

Skip to content