ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Menu

Nieodpłatna pomoc prawna 2019

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Aktywni mogą więcej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekt pozakonkursowy) Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa             i zwiększenia szans na zatrudnienie w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy (pokój nr 28) odbywają się dyżury prawnika świadczącego nieodpłatne usługi prawne dla mieszkańców Gminy Koprzywnica.

Harmonogram dyżurów prawnika na 2019 rok

  1. 16.10.2019 r. w godzinach od 15.00 do 17.00
  2. 04.11. 2019 r. w godzinach od 08.00 do 12.00
  3. 20.11.2019 r. w godzinach od 15.00 do 17.00
  4. 02.12.2019 r. w godzinach od 08.00 do 10.00
  5. 18.12.2019 r. w godzinach od 15.00 do 17.00

Informatyk

Poprzedni wpis

Ostrzeżenie meteorologiczne – wiatr (30.09-01.10.2019)

Kolejny wpis

Zaproszenie na szkolenie dla rolników

Skip to content