ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Menu

Stypendia pomostowe

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Kielcach uprzejmie informuje, że obecnie jest realizowana XVIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2019/2020.

KOWR wesprze organizacyjnie FEP przy realizacji Programu w Segmencie IA, który skierowany jest do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodziny byłych pracowników PGR, którzy zakwalifikowali się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich.

Do zadań KOWR należy wstępna weryfikacja składanych wniosków oraz prowadzenia akcji Informacyjnej o Programie.

W celu rozpowszechnienia informacji o Programie wśród młodzieży wywodzącej się z rodziny byłych pracowników PGR, zwracam się z prośbą o pomoc w rozpropagowaniu załączonego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

Pełna informacja o programie zamieszczona jest na stronach: www.fep.lodz.pl oraz www.stypendia-pomostowe.pl.

Informacje do pobrania

Informatyk

Poprzedni wpis

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie Sandomierskim

Kolejny wpis

Wybory do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

Skip to content