Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Koprzywnica

Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Koprzywnica w ramach działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

W dniu 28.06.2018r. Gmina Koprzywnica  podsiała umowę na realizację zadania Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Koprzywnica w ramach działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej ”. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej infrastruktury edukacyjnej oraz poprawa jakości kształcenia
w Szkołach Podstawowych w Koprzywnicy i Niedźwicach. Zadanie obejmuje również:

  1. adaptację budynku po byłej Agronomówce na potrzeby sal lekcyjnych przy Szkole
    w Niedźwicach,
  2. doposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych oraz informatycznych obu szkół,
  3. zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy – budowa bieżni lekkoatletycznej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu : 714.285,70 zł.

Informatyk

Poprzedni wpis

Wybory do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

Kolejny wpis

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

Rozmiar tekstu
Kontrast