Szacowanie strat szkód

Urząd  Miasta i  Gminy  w  Koprzywnicy  informuje rolników, którzy złożyli wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku przymrozków wiosennych, które wystąpiły w dniach 15-16.04.2019r. oraz gradu i nawalnego deszczu z dnia 16.06.2019r., że harmonogram prac komisji do szacowania strat   w gospodarstwach rolnych znajduję się poniżej

Harmonogram prac komisji do szacowania strat w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku przymrozków wiosennych, które wystąpiły w dniach 15-16.04.2019 oraz gradu i nawalnego deszczu z dnia 16.06.2019r., powodując uszkodzenia w sadach i innych uprawach  na terenie gm.  Koprzywnica.

Lp. Miejscowość Data, godzina Uwagi
1. Koprzywnica 08.07.2019
Godz. 8:30
BUDYNEK DOMU KULTURY
W KOPRZYWNICY
2. Ciszyca 09-10.07.2019
godz. 8:30
BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CISZYCY
3. Błonie 11.07.2019
godz. 8:30
U SOŁTYSA
W BŁONIU
4. Świężyce 12.07.2019
godz. 10:00
ŚWIETLICA WIEJSKA
W ŚWIĘŻYCACH
5. Krzcin 15-16.07.2019
godz. 8:30
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W KRZCINIE
6. Łukowiec 17-18.07.2019
godz. 8:30
U SOŁTYSA
W ŁUKOWCU
7. Gnieszowice 22.07.2019
godz. 8:30
BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W GNIESZOWICACH
8. Postronna 23.07.2019
godz. 8:30
ŚWIETLICA WIEJSKA W POSTRONNEJ
(BUDYNEK PO BYŁYM KÓŁKU ROLNICZYM)
9. Trzykosy 24.07.2019
godz. 8:30
BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W TRZYKOSACH
10. Sośniczany 25.07.2019
godz. 8:30
ŚWIETLICA WIEJSKA W SOŚNICZANACH
(BUDYNEK PO BYŁEJ SZKOLE)
11. Zbigniewice Wieś i Kolonia   29.07.2019
godz. 8:30
BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W ZBIGNIEWICACH

Informatyk

Poprzedni wpis

Modernizacja i doposażenie sali widowiskowej w MGOKiS

Kolejny wpis

Wybory do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

Rozmiar tekstu
Kontrast