ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Menu

Przebudowa drogi w Koprzywnicy

 W dniu  04.07.2019r dokonano odbioru końcowego zadania pn:

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 3802 w miejscowości Koprzywnica  od km 0+000 do km 0+300, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego

Przebudowa polegała na plantowaniu skarp wąwozu, na profilowaniu i zagęszczaniu  istniejącego  podłoża dna wąwozu oraz  wykonaniu podbudowy  z kruszywa łamanego o grubości 20  cm, następnie na  ułożeniu warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4 cm i warstwy ścieralnej o gr. 4 cm. Pobocza zostały  uzupełnione kruszywem kamiennym oraz utrwalone powierzchniowo grysami i emulsją asfaltową. Skarpy wąwozu zostały wzmocnione poprzez ułożenie płyt ażurowych betonowych prefabrykowanych na podsypce piaskowej, wolne przestrzenie zostały wypełnione humusem.

– Roboty drogowe– 143 901,39 zł 
– dofinansowanie z budżetu państwa  – 115 120,00 zł – MSWiA- zabezpieczenie dna wąwozu lessowego
– udział gminy to kwota – 28 781,39 zł

Informatyk

Poprzedni wpis

MGOKiS plany lipiec

Kolejny wpis

Spotkanie informacyjne programu „Rodzina 500+”

Skip to content