ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Menu

Modernizacja i doposażenie sali widowiskowej w MGOKiS

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy od 10.04.2019r. do 29.11.2019r. ” w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura Domów Kultury realizuje zadanie p.n.

,,Modernizacja i doposażenie sali widowiskowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Koprzywnicy”.

Instytucją zarządzającą w programie jest Narodowe Centrum Kultury. Strategicznym celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów  i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury. W koprzywnickiej instytucji kultury w ramach projektu modernizacji sali widowiskowej będzie przeprowadzony remont podłogi oraz zostanie zakupiony sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy i projekcyjny wraz z montażem. Całkowity koszt realizacji zadania to 76 011,00zł w tym środki finansowe wnioskodawcy to koszt 19 011,00 zł.

Informatyk

Poprzedni wpis

Spotkanie informacyjne programu „Rodzina 500+”

Kolejny wpis

Szacowanie strat szkód

Skip to content