ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Menu

Sandomierski Szlak Jabłkowy

    Z jednej strony to region bogaty w wartości historyczne, przyrodnicze i kulturowe, z drugiej zaś jest to obszar o charakterze typowo rolniczym, gdzie większość mieszkańców żyje z pracy w tym sektorze. Perspektywy rozwoju wiązać więc należy zarówno z kultywowaniem tych wartości jak i również z tworzeniem nowoczesnych infrastruktur służących jej mieszkańcom. Należy dobrze wykorzystać potencjał, którym dysponuje cały powiat, aby poprawić jakość życia mieszkańców, zmniejszyć poziom bezrobocia, zwiększyć atrakcyjność turystyczną powiatu, przywrócić świetność i wzmocnić prestiż Ziemi Sandomierskiej. Należy postawić na rozwój wielofunkcyjny z głównym naciskiem na poprawę opłacalności produkcji owocowo-warzywnej. Żadne miasto czy gmina nie stworzy sama wystarczająco atrakcyjnego produktu turystycznego. Liczyć się tu powinny pomysły na atrakcje i inicjatywy wspólnego działania.

    Kreowanie turystycznej trasy dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego na obszarze powiatu sandomierskiego łączy ciekawe miejsca. Wędrując po okolicy turysta ma możliwość obcowania z naturą, podziwiania nie tylko piękna krajobrazu, ale również wspaniałych zabytków architektury murowanej i drewnianej, czy też zachowanych obiektów architektury dworskiej wraz z pięknym drzewostanem okalających je parków. Szczególnymi znakami w krajobrazie sandomierszczyzny są krzyże, kapliczki, figury przydrożne drewniane i kamienne. Każda z nich to kawałek historii tej okolicy.
      Nasz program zakłada podejmowanie wspólnych działań mających na celu, z jednej strony monitorowanie inicjatyw i programów już prowadzonych, z drugiej zaś, inicjowanie i wdrażanie nowych przedsięwzięć na szlaku. Siłą napędową całego procesu jest integracja rozproszonych działań organizacji pozarządowych, samorządowych i lokalnej społeczności. Przeciwdziałanie postawom pasywnym i kreowanie ludzi aktywnych to sposób na szybki rozwój inicjatyw na szlaku jabłkowym. Główną nić szlaku stanowi 29 gospodarstw sadowniczych z dwu-trzypokoleniową tradycją ogrodniczą w dziedzinie produkcji jabłek, grusz, owoców pestkowych, jagodowych a nawet orzechów laskowych. W profesjonalnych i stojących na wysokim poziomie gosp. sadowniczych istnieje możliwość uzyskania fachowej wiedzy ogrodniczej, porad technologicznych oraz zapoznania się z nowoczesnymi procesami produkcyjnymi zgodnymi ze standardami unijnymi i bezpieczeństwem środowiska. Można tam dokonać degustacji i zakupu owoców, przetworów owocowych domowej roboty. Współczesne walory estetyczne gospodarstw sadowniczych cieszą oko przyjezdnych, świadczą o zasobności i przedsiębiorczości sadowników a jednocześnie decydują o obliczu całej wsi.

     Na szlaku można zapoznać się z bogatym dorobkiem kulturowym, tradycjami regionalnymi prezentowanymi podczas różnych świąt okolicznościowych, konkursów, spotkań z kulturą. Możemy zapoznać się z rozwojem przedsiębiorczości lokalnych mieszkańców w tym sadowników. Przykładem może być firma handlowo-produkcyjna Megawita”- zajmująca się produkcją i pakowaniem kapusty, ogórków kiszonych oraz produkcją znakomitych surówek warzywnych i słynnego soku z kiszonej kapusty: „Od Chłopa”. Zakład przetwórczy „ Sambor” założony przez 13-stu sadowników z regionu sandomierskiego. Liczymy na to, iż rozpoczęte przedsięwzięcie przyczyni się do rozwoju regionu przy wykorzystaniu pełni możliwości, zainteresowań, wiedzy i pasji mieszkańców, bogactwa dziedzictwa przyrodniczo -kulturowego oraz szans wynikających ze współpracy regionalnej. Z turystyki uczyni lokomotywę rozwoju gospodarczego naszego obszaru, w tym agroturystyki.

    Bliskie sąsiedztwo atrakcyjnych obszarów wiejskich z pięknym Sandomierzem to znakomita szansa na powstanie nowych gospodarstw agroturystycznych. Inicjatywa Szlaku Jabłkowego pomoże w bezpośredniej sprzedaży z gospodarstwa sadowniczego. Pozwoli na wzrost dochodów i tym samym inwestowanie w rozwój tych gospodarstw. Ograniczy bezrobocie i wpłynie na rozwój drobnej przedsiębiorczości w środowisku wiejskim regionu sandomierskiego.

Informatyk

Poprzedni wpis

Kościół św. Floriana w Koprzywnicy

Kolejny wpis

Szlak Cystersów w Polsce

Zostaw komentarz

Skip to content